CNC a laser

Urządzenia do cięcia wyposażone w CNC (Computerized Numerical Control) są maszynami wyjątkowo uniwersalnymi i użytecznymi. Laser kierowany przez CNC, czyli przez komputer, jest narzędziem niezwykle prezycyjnym i ma tę niepodważalną zaletę, iż nie potrzebuje ciągłego nadzoru oraz gwarantuje bezbłędność i powtarzalność produkcji.

jcs1341069361

Wycinarki CNC są urządzeniami wyjątkowo wszechstronnymi, mogącymi pracować z szeroką gamą materiałów. Programowanie tych maszyn jest wyjątkowo proste i nie wymaga dyplomu inżyniera kosmonautyki, jak większość innych tego typu urządzeń.

Spawanie ciąg dalszy

Spawanie laserowe wymaga użycia wiązki, która będzie miała duże natężenie eneregii. Moc laserów wykorzystywanych do spawania wynosi 20 kilowatów w przypadku laserów gazowych, natomiast lasery neodymowo yagowe pracują w trybie ciągłym przy wykorzystaniu od 5 do 6 kilowatów. Do efektów spawania laserowego zaliczamy:
– błyskawiczne odprowadzanie ciepła
– niskie oddziaływania temperatury na konstrukcję
– szybkie stygnięcie spoiny

robot3

Lasery gazowe używane przy spawaniu, pracują w sposób impulsowy lub ciągły. Światło emitowane przez taki laser ma długość fali około 10,5 milimetrów, natomiast sprawnośc lasera wynosi od 10 do 15%. Najnowsze lasery tego typu mogą osiągać moc dochodzącą do 20 kilowatów. Lasery neodymowo-yagowe emitują promień światła długi na 1,5 milimetra. Mają one tą przewagę nad laserami gazowymi, iż promień lasera może być przenoszony przez światłowody, co znacznie ułatwia montaż.

81957f6d8a57cc5f09adf7d2b968eda6,112,1

Spawanie laserem

Spawanie przy użyciu lasera służy do łączenia dwóch elementów poprzez stopienie obszarów ich styku. Strefy stopienia są bardzo wąskie a odkształcenie materiału niewielkie, przez co nie trzeba zazwyczaj wykonywać dalszej obróbki mechanicznej. Laser wykonuje tzw. cięcie cnc, sterowane przez układ Computerized Numerical Control.

laser spaw
Spawanie takie jest wykorzystywane w produkcji seryjnej, między innymi w przemyśle samochodowym. Lasery stosowane so spawania są to : lasery stałe neodymowo yagowe oraz lasery gazowe. Spawanie tego typu stosuje się do spawania stali węglowych, metali trudno topliwych, metali aktywnych chemicznie, stali stopowych oraz aluminium i tytanu.